Kościółw Cegłowie

Niewiele jest miasteczek na południowo-wschodnim Mazowszu, takich jak Cegłów. Bogata, wielowiekowa historia miasta i jeszcze starszego kościoła znajduje tu swe odzwierciedlenie w mnogości zabytków. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

Dzwonnicaprzykościelna

Osiemnastowieczna dzwonnica stojąca tuż przy kościele w Cegłowie cieszy szlachetnym brzmieniem swoich dzwonów. więcej

Wydarzenia

 - 11 listopada - Msza św. w intencji Ojczyzny o g. 9

 

Ogłoszenia

Intencje Mszy św.

- 30 listopada - 6 grudnia 2015

Czytaj

Ogłoszenia duszpasterskie

- 29 listopada 2015 -

Czytaj
Niedzielna liturgia

- Czytania: 29. 11. 2015
I Niedziela Adwentu

Jr 33,14-16
Ps 25,4-5.8-10.14
1 Tes 3,12-4,2
Ps 85,8
Łk 21,25-28.34-36

więcej
Nabożeństwa
Msze św. codzienne

Msze święte odprawiane od poniedziałku do soboty
godz. 8:00 i 18:00

Msze św. niedzielne i świąteczne

W każdą niedzielę i  święta
godz. 9:00, 11:30, 18:00