Kościółw Cegłowie

Niewiele jest miasteczek na południowo-wschodnim Mazowszu, takich jak Cegłów. Bogata, wielowiekowa historia miasta i jeszcze starszego kościoła znajduje tu swe odzwierciedlenie w mnogości zabytków. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

Dzwonnicaprzykościelna

Osiemnastowieczna dzwonnica stojąca tuż przy kościele w Cegłowie cieszy szlachetnym brzmieniem swoich dzwonów. więcej

Wydarzenia

- Dożynki gminno-parafialne - 30 sierpnia g. 11.30

 

Ogłoszenia

Intencje Mszy św.

- 31 sierpnia - 6 września 2015

Czytaj

Ogłoszenia duszpasterskie

- 30 sierpnia 2015 -

Czytaj
Niedzielna liturgia

- Czytania: 30. 08. 2015
XXII Niedziela Zwykła

Pwt 4,1-2.6-8
Ps 15,1-5
Jk 1,17-18.21b-22.27
Jk 1,18
Mk 7,1-8.14-15.21-23

więcej
Nabożeństwa
Msze św. codzienne

Msze święte odprawiane od poniedziałku do soboty
godz. 8:00 i 18:00

Msze św. niedzielne i świąteczne

W każdą niedzielę i  święta
godz. 9:00, 11:30, 18:00