Kościółw Cegłowie

Niewiele jest miasteczek na południowo-wschodnim Mazowszu, takich jak Cegłów. Bogata, wielowiekowa historia miasta i jeszcze starszego kościoła znajduje tu swe odzwierciedlenie w mnogości zabytków. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

Dzwonnicaprzykościelna

Osiemnastowieczna dzwonnica stojąca tuż przy kościele w Cegłowie cieszy szlachetnym brzmieniem swoich dzwonów. więcej

Wydarzenia

- Dożynki gminno-parafialne - 30 sierpnia g. 11.30

 

Ogłoszenia

Intencje Mszy św.

- 5 - 11 października 2015

Czytaj

Ogłoszenia duszpasterskie

- 4 października 2015 -

Czytaj
Niedzielna liturgia

- Czytania: 4. 10. 2015
XXVII Niedziela Zwykła

Rdz 2,18-24
Ps 128,1-6
Hbr 2,9-11
1 J 4,12
Mk 10,2-16

więcej
Nabożeństwa
Msze św. codzienne

Msze święte odprawiane od poniedziałku do soboty
godz. 8:00 i 18:00

Msze św. niedzielne i świąteczne

W każdą niedzielę i  święta
godz. 9:00, 11:30, 18:00