Kościółw Cegłowie

Niewiele jest miasteczek na południowo-wschodnim Mazowszu, takich jak Cegłów. Bogata, wielowiekowa historia miasta i jeszcze starszego kościoła znajduje tu swe odzwierciedlenie w mnogości zabytków. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

Dzwonnicaprzykościelna

Osiemnastowieczna dzwonnica stojąca tuż przy kościele w Cegłowie cieszy szlachetnym brzmieniem swoich dzwonów. więcej

Wydarzenia

  - Misje przed nawiedzeniem
     kopii Obrazu Jasnogórskiego
 
  - 17-20 września

 - Ramowy program Misji Św. czytaj

  - Promocja Lektorska 
  - 30 września g. 11

  - Nawiedzenie kopii Obrazu Jasnogórskiego 
  - 12-13 października

Ogłoszenia

Intencje Mszy św.

- 25 września - 1 października 2017

Czytaj

Ogłoszenia duszpasterskie

- 24 września 2017 -

Czytaj
Niedzielna liturgia

- Czytania: 24. 09. 2017
XXV Niedziela Zwykła
Iz 55,6-9
Ps 145,2-3.8-9.17-18
Flp 1,20c-24.27a
Dz 16,14b
Mt 20,1-16a

więcej
Nabożeństwa
Msze św. codzienne

Msze święte odprawiane od poniedziałku do soboty
godz. 8:00 i 18:00

Msze św. niedzielne i świąteczne

W każdą niedzielę i  święta
godz. 9:00, 11:30, 18:00