Kościółw Cegłowie

Niewiele jest miasteczek na południowo-wschodnim Mazowszu, takich jak Cegłów. Bogata, wielowiekowa historia miasta i jeszcze starszego kościoła znajduje tu swe odzwierciedlenie w mnogości zabytków. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

Dzwonnicaprzykościelna

Osiemnastowieczna dzwonnica stojąca tuż przy kościele w Cegłowie cieszy szlachetnym brzmieniem swoich dzwonów. więcej

Wydarzenia

- zimowisko 2015

 więcej informacji tutaj

 

Ogłoszenia

Intencje Mszy św.

- 24 - 30 listopada 2014

Czytaj

Ogłoszenia duszpasterskie

- 23 listopada 2014 -

Czytaj
Niedzielna liturgia

- Czytania: 23. 11. 2014
Uroczystość
Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata

Ez 34,11-12.15-17
Ps 23, 1-2a. 2b-3. 5. 6
1 Kor 15,20-26.28
Por. Mk 11, 10
Mt 25,31-46

więcej
Nabożeństwa
Msze św. codzienne

Msze święte odprawiane od poniedziałku do soboty
godz. 8:00 i 18:00

Msze św. niedzielne i świąteczne

W każdą niedzielę i  święta
godz. 9:00, 11:30, 18:00