Kościółw Cegłowie

Niewiele jest miasteczek na południowo-wschodnim Mazowszu, takich jak Cegłów. Bogata, wielowiekowa historia miasta i jeszcze starszego kościoła znajduje tu swe odzwierciedlenie w mnogości zabytków. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

Dzwonnicaprzykościelna

Osiemnastowieczna dzwonnica stojąca tuż przy kościele w Cegłowie cieszy szlachetnym brzmieniem swoich dzwonów. więcej

Wydarzenia

- Ekumeniczna droga Krzyżowa

- piatek - 13 marca - godz. 18.30

 

Ogłoszenia

Intencje Mszy św.

- 23 - 29 marca 2015

Czytaj
Niedzielna liturgia

- Czytania: 22. 03. 2015
V Niedziela Wielkiego Postu

Jr 31,31-34
Ps 51,3-4.12-15
Hbr 5,7-9
J 12,26
J 12,20-33

więcej
Nabożeństwa
Msze św. codzienne

Msze święte odprawiane od poniedziałku do soboty
godz. 8:00 i 18:00

Msze św. niedzielne i świąteczne

W każdą niedzielę i  święta
godz. 9:00, 11:30, 18:00