Kościółw Cegłowie

Niewiele jest miasteczek na południowo-wschodnim Mazowszu, takich jak Cegłów. Bogata, wielowiekowa historia miasta i jeszcze starszego kościoła znajduje tu swe odzwierciedlenie w mnogości zabytków. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

Dzwonnicaprzykościelna

Osiemnastowieczna dzwonnica stojąca tuż przy kościele w Cegłowie cieszy szlachetnym brzmieniem swoich dzwonów. więcej

Wydarzenia

- Wizyta Szymona Hołowni

- 28 czerwca - Galeria

 

Ogłoszenia

Intencje Mszy św.

- 29 czerwca - 5 lipca 2015

Czytaj

Ogłoszenia duszpasterskie

- 28 czerwca 2015 -

Czytaj
Niedzielna liturgia

- Czytania: 28. 06. 2015
XIII Niedziela Zwykła

Mdr 1,13-15; 2,23-24
Ps 30,2.4-6.11-13
2 Kor 8,7.9.13-15
2 Tm 1,10b
Mk 5,21-43

więcej
Nabożeństwa
Msze św. codzienne

Msze święte odprawiane od poniedziałku do soboty
godz. 8:00 i 18:00

Msze św. niedzielne i świąteczne

W każdą niedzielę i  święta
godz. 9:00, 11:30, 18:00