Kościółw Cegłowie

Niewiele jest miasteczek na południowo-wschodnim Mazowszu, takich jak Cegłów. Bogata, wielowiekowa historia miasta i jeszcze starszego kościoła znajduje tu swe odzwierciedlenie w mnogości zabytków. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

Dzwonnicaprzykościelna

Osiemnastowieczna dzwonnica stojąca tuż przy kościele w Cegłowie cieszy szlachetnym brzmieniem swoich dzwonów. więcej

Wydarzenia

 - Pielgrzymkę Drohiczyńską gościmy -
3 sierpnia ok. g. 16

  - Pielgrzymkę Białostocką gościmy -
4 sierpnia ok. g. 14

 

 

Ogłoszenia

Intencje Mszy św.

- 25 - 31 lipca 2016

Czytaj
Niedzielna liturgia

- Czytania: 24. 07. 2016
XVII Niedziela Zwykła

Rdz 18,20-32
Ps 15,1-5
Kol 2,12-14
Rz 8,15
Łk 11,1-13

więcej
Nabożeństwa
Msze św. codzienne

Msze święte odprawiane od poniedziałku do soboty
godz. 8:00 i 18:00

Msze św. niedzielne i świąteczne

W każdą niedzielę i  święta
godz. 9:00, 11:30, 18:00