Kościółw Cegłowie

Niewiele jest miasteczek na południowo-wschodnim Mazowszu, takich jak Cegłów. Bogata, wielowiekowa historia miasta i jeszcze starszego kościoła znajduje tu swe odzwierciedlenie w mnogości zabytków. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

Dzwonnicaprzykościelna

Osiemnastowieczna dzwonnica stojąca tuż przy kościele w Cegłowie cieszy szlachetnym brzmieniem swoich dzwonów. więcej

Wydarzenia

 - 

 

Ogłoszenia

Intencje Mszy św.

- 8 - 14 lutego 2016

Czytaj

Ogłoszenia duszpasterskie

- 31 stycznia 2016 -

Czytaj
Niedzielna liturgia

- Czytania: 7. 02. 2016
V Niedziela Zwykła

Iz 6,1-2a.3-8
Ps 138,1-5.7-8
1 Kor 15,1-11
Mt 4,19
Łk 5,1-11

więcej
Nabożeństwa
Msze św. codzienne

Msze święte odprawiane od poniedziałku do soboty
godz. 8:00 i 18:00

Msze św. niedzielne i świąteczne

W każdą niedzielę i  święta
godz. 9:00, 11:30, 18:00