Kościółw Cegłowie

Niewiele jest miasteczek na południowo-wschodnim Mazowszu, takich jak Cegłów. Bogata, wielowiekowa historia miasta i jeszcze starszego kościoła znajduje tu swe odzwierciedlenie w mnogości zabytków. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

Dzwonnicaprzykościelna

Osiemnastowieczna dzwonnica stojąca tuż przy kościele w Cegłowie cieszy szlachetnym brzmieniem swoich dzwonów. więcej

Wydarzenia

 

Ogłoszenia

Intencje Mszy św.

- 27 października - 2 listopada 2014

Czytaj

Ogłoszenia duszpasterskie

- 26 października 2014 -

Czytaj
Niedzielna liturgia

- Czytania: 26. 10. 2014
XXX Niedziela Zwykła

Wj 22, 20-26
Ps 18(17), 2-3a. 36c-4. 47 i 51ab
1 Tes 1,5c-10
J 14,23
Mt 22,34-40

więcej
Nabożeństwa
Msze św. codzienne

Msze święte odprawiane od poniedziałku do soboty
godz. 8:00 i 18:00

Msze św. niedzielne i świąteczne

W każdą niedzielę i  święta
godz. 9:00, 11:30, 18:00