Kościółw Cegłowie

Niewiele jest miasteczek na południowo-wschodnim Mazowszu, takich jak Cegłów. Bogata, wielowiekowa historia miasta i jeszcze starszego kościoła znajduje tu swe odzwierciedlenie w mnogości zabytków. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

Dzwonnicaprzykościelna

Osiemnastowieczna dzwonnica stojąca tuż przy kościele w Cegłowie cieszy szlachetnym brzmieniem swoich dzwonów. więcej

Wydarzenia

- zimowisko 2015

 więcej informacji tutaj

 

Ogłoszenia

Intencje Mszy św.

- 15 - 21 grudnia 2014

Czytaj

Ogłoszenia duszpasterskie

- 14 grudnia 2014 -

Czytaj
Niedzielna liturgia

- Czytania: 14. 12. 2014
III Niedziela Adwentu

Iz 61,1-2a.10-11
Łk 1,46-50.53-54
1 Tes 5,16-24
Iz 61,1
J 1,6-8.19-28

więcej
Nabożeństwa
Msze św. codzienne

Msze święte odprawiane od poniedziałku do soboty
godz. 8:00 i 18:00

Msze św. niedzielne i świąteczne

W każdą niedzielę i  święta
godz. 9:00, 11:30, 18:00