Kościółw Cegłowie

Niewiele jest miasteczek na południowo-wschodnim Mazowszu, takich jak Cegłów. Bogata, wielowiekowa historia miasta i jeszcze starszego kościoła znajduje tu swe odzwierciedlenie w mnogości zabytków. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

Dzwonnicaprzykościelna

Osiemnastowieczna dzwonnica stojąca tuż przy kościele w Cegłowie cieszy szlachetnym brzmieniem swoich dzwonów. więcej

Wspólnoty

Caritas

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszej parafii, w 2003 roku grupa aktywnych parafian: Anna Chojnacka, Zofia Goźlińska, Elwira Makowska i Danuta Turemka organizuje dla 45 dzieci pierwszy wyjazd na kolonie do Białego Dunajca i dla 10 do Kosarzysk niedaleko Muszyny.

Aby pomóc rodzinom, których nie stać na wyjazd, szukamy sponsorów. Dużą pomoc okazał nam p. Maciej Nurzyński ze Skwarnego, który sfinansował kolonie dla 20 dzieci. Od tego czasu co roku dzieci z naszej parafii korzystają z wypoczynku letniego pod patronatem DWP CARITAS.

Wyjazdy naszych dzieci są następstwem powołania Szkolnego Koła Caritas przez Dyrektora Diecezji Warszawsko-Praskiej ks. Krzysztofa Ukleję, który wspiera nasza parafię i bardzo serdecznie pomaga w stawianiu pierwszych, trudnych kroków  jako wolontariuszy.

Rozszerzenie zakresu naszej pracy następuj w 2006 roku, kiedy do parafii przybywa bardzo aktywny ks. Grzegorz Kocięcki. Na wniosek księdza Proboszcza Grzegorza Kocięckiego, 20.02.2007 roku zostaje powołany przez Dyrektora Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej księdza Krzysztofa Ukleję Parafialny Zespół Caritas przy parafii św. Jana Chrzciciela w Cegłowie.

Parafialny Zespół Caritas działa w oparciu o statut zaakceptowany przez Komisję Charytatywną Konferencji Episkopatu Polski. Raz w miesiącu, w pierwszy piątek odbywają się spotkania członków, które obejmują formację religijną, formację metodyczno-dydaktyczną i sprawy organizacyjne.

Przewodniczącym PZC jest ksiądz Proboszcz, który odpowiada za całokształt działalności Zespołu. Władzami PZC jest Przewodniczący i Zarząd. W skład Zarządu wchodzą: Prezes-Zofia Goźlińska, Z-ca Prezesa-Mirosław Metera, Sekretarz-Marzena Gójska, Skarbnik-Małgorzata Borowa Czł. Zarządu-Anna Chojnacka. PZC koordynuje działalność charytatywną na terenie parafii. Dużym utrudnieniem w naszej pracy był brak pomieszczenia na realizację naszych zadań statutowych ale ks. Grzegorz pospieszył nam z pomocą i zorganizował remont budynku parafialnego, dawnego "sierocińca”, co rozwiązało problem. Dzięki temu mogą też zostać zorganizowane półkolonie dla dzieci, które nie mogą wyjechać mają możliwość przyjemnie i ciekawie spędzić czas.

PZC gromadzi informacje o potrzebujących i udziela im pomocy materialnej i środowiskowej. Przykładem jest pomoc finansowa dla trójki dzieci w ramach programu "Rozwinąć skrzydła"- zakup książek, roweru czy wyposażenie do szkoły.

Przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą przygotowujemy paczki dla dzieci i świąteczne paczki żywnościowe dla rodzin. Doposażyliśmy świetlicę zakupując meble i sprzęt do kuchni, z której coraz więcej korzystamy organizując np. półkolonie, wigilię dla samotnych czy spotkania na Dzień Chorego.

PZC współpracuje ze Szkolnym Kołem Caritas, którego opiekunem jest Anna Chojnacka. Wspólnie przygotowywane są prace na kiermasz przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą oraz pro­gramy poetycko-muzyczne związane z Janem Pawłem II.

Włączamy się w życie parafii m.in. pomagając pielgrzymom, którzy nocują w Cegłowie w drodze na Jasną Górę.

Mieszkańcy Cegłowa, parafianie bardzo ofiarnie wspierają wszelkie akcje naszego Parafialnego Zespołu Caritas. Wiele osób przekazuje 1% podatku dochodowego na rzecz wypoczynku dzieci.

Dzięki pozyskanym środkom finansowym, staramy się uatrakcyjniać nasze wyjazdy kolonijne nad morze lub w góry np. organizując w ramach programu naukę tańca towarzyskiego. Zabieramy też dzieci z sąsiednich parafii. Dużym powodzeniem cieszą się wyjazdy na zimowiska, gdzie uczestnicy pod okiem instruktora zdobywają umiejętność jazdy na nartach bądź na desce. Ważnym punktem codziennego programu jest modlitwa.

Uczestnicząc w "jałmużnie wielkopostnej” zebrane środki przezna­czamy na pomoc ludziom chorym i potrzebującym w parafii. Znaczny dochód pozyskujemy sprzedając znicze, świece, paschaliki czy wykonane wspólnie ze Szkolnym Kołem Caritas palmy.