Kościółw Cegłowie

Niewiele jest miasteczek na południowo-wschodnim Mazowszu, takich jak Cegłów. Bogata, wielowiekowa historia miasta i jeszcze starszego kościoła znajduje tu swe odzwierciedlenie w mnogości zabytków. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

Dzwonnicaprzykościelna

Osiemnastowieczna dzwonnica stojąca tuż przy kościele w Cegłowie cieszy szlachetnym brzmieniem swoich dzwonów. więcej

Ogłoszenia

  21. 01 (poniedziałek)
8.00 + Leona Puchowskiego


  22. 01 (wtorek)
8.00
+ Huberta Uchmana
   
  23. 01 (środa)
8.00 o Boże błog. dla Karola w 27 r. urodzin

 
  24. 01 (czwartek)
8.00
+ Piotra Pawła Goźlińskiego w r. śm.


  25. 01 (piątek)
8.00


  26. 01 (sobota)
8.00 + Leokadii Cabaj


  27. 01 (niedziela)
9.00 + Haliny, Anny, Kazimierza Sadoch, Leona Zielińskiego
11.30 + Jadwigi Piętka w 7 r. śm.
+ Franciszka Chojeckiego, Aleksandry, Stanisława Cis
o Boże błog. dla Marka w 18 r. urodzin
18.00
+ Henryka w 18 r. śm. Marianny Sikorskich, Alfredy, Roberta Grabowskich