Kościółw Cegłowie

Niewiele jest miasteczek na południowo-wschodnim Mazowszu, takich jak Cegłów. Bogata, wielowiekowa historia miasta i jeszcze starszego kościoła znajduje tu swe odzwierciedlenie w mnogości zabytków. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

Dzwonnicaprzykościelna

Osiemnastowieczna dzwonnica stojąca tuż przy kościele w Cegłowie cieszy szlachetnym brzmieniem swoich dzwonów. więcej

Ogłoszenia

  18. 06 (poniedziałek)
8.00  
18.00 + Józefa, Bogumiły Stosio
  19. 06 (wtorek)
8.00 zajęte p. Araszkiewicz
18.00
+ Szczepana, Sabiny Szczęśniaków
  20. 06 (środa)
8.00 + Karola, Anny, Adama Czyżewskich
18.00
+ Łucji Krajewskiej
  21. 06 (czwartek)
8.00
 
18.00 + Józefa Galla w 10 r. śm.
  22. 06 (piątek)
8.00
+ Stefanii, Antoniego Kot, Aleksandry, Antoniego Litwiniec, Janiny Kaska
18.00
+ Jana Sobicha z ok. imienin, zm. z rodziny
19.00
msza ślubna
  23. 06 (sobota)
8.00
+ Jana Suszyńskiego z ok. imienin
18.00
Msza zbiorowa za Zmarłych /na cmentarzu/
  24. 06 (niedziela)
9.00 + Jana, Czesławy Żyłka
11.30 za parafian
18.00
+ Janiny Nojszewskiej z ok. imienin, Zofii, Wacława, syna Wacława, Stanisława, Barbary Nojszewskich, Józefa Osińskiego, Heleny, Kazimierza Wójcik