Kościółw Cegłowie

Niewiele jest miasteczek na południowo-wschodnim Mazowszu, takich jak Cegłów. Bogata, wielowiekowa historia miasta i jeszcze starszego kościoła znajduje tu swe odzwierciedlenie w mnogości zabytków. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

Dzwonnicaprzykościelna

Osiemnastowieczna dzwonnica stojąca tuż przy kościele w Cegłowie cieszy szlachetnym brzmieniem swoich dzwonów. więcej

Ogłoszenia

 

  11. 11 (poniedziałek)
9.00 w intencji Ojczyzny
11.30
+ Bartłomieja Bakuły
  12. 11 (wtorek)
 8.00  13. 11 (środa)
8.00 + Bożeny Dutkiewicz w miesiąc po śm. Edwarda Dutkiewicza


  14. 11 (czwartek)
8.00  15. 11 (piątek)
8.00 + Łukasza Pernacha


  16. 11 (sobota)
8.00 + Leszka Mroczka w 2 r. śm.
18.00
o Boże błog. dla Stanisława i Marka w 50 r. urodzin
  17. 11 (niedziela)
 9.00 + Janiny Gańko w 17 r. śm. Józefa, Stanisława, Jana, Wacława, Michała Mistewicz, Marka Prusinowskiego
11.30 + Marii Bakuła, zm. z r. Nitów i Bakułów
18.00
+ Ignacego Domańskiego w 25 r. śm. z r. Domańskich, Kielaków i Lubów