Kościółw Cegłowie

Niewiele jest miasteczek na południowo-wschodnim Mazowszu, takich jak Cegłów. Bogata, wielowiekowa historia miasta i jeszcze starszego kościoła znajduje tu swe odzwierciedlenie w mnogości zabytków. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

Dzwonnicaprzykościelna

Osiemnastowieczna dzwonnica stojąca tuż przy kościele w Cegłowie cieszy szlachetnym brzmieniem swoich dzwonów. więcej

Ogłoszenia

  6. 08 (poniedziałek)
8.00 + Marka, Wiesława Gąsiorowskich, Aleksandry, Józefa Wójcików
18.00
+ Grażyny Sieroty, Andrzeja Mućko
  7. 08 (wtorek)
8.00 + Marii Trąbińskiej
18.00
+ Zdzisława Wójcika w 9 r. śm. Władysławy, Władysława Wójcik, Władysławy, Stefana, Józefa Wrona, Małgorzaty Smolińskiej
  8. 08 (środa)
8.00  
18.00
+ zm. z r. Kocińskich i Pajdów
  9. 08 (czwartek)
8.00

18.00
+ Władysława Wójcika w miesiąc po śm.
  10. 08 (piątek)
8.00
18.00
zajęte p. Śledziewska
  11. 08 (sobota)
8.00

  12. 08 (niedziela)
9.00 + Leokadii, Ludwika Gasek, Marianny Osińskiej, zm. z r. Czyżewskich
11.30 + Jana Sowy w 3 r. śm.
18.00
o Boże błog. dla Piotra i Anny w 25 r. ślubu i w 50 r. urodzin Piotra