Kościółw Cegłowie

Niewiele jest miasteczek na południowo-wschodnim Mazowszu, takich jak Cegłów. Bogata, wielowiekowa historia miasta i jeszcze starszego kościoła znajduje tu swe odzwierciedlenie w mnogości zabytków. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

Dzwonnicaprzykościelna

Osiemnastowieczna dzwonnica stojąca tuż przy kościele w Cegłowie cieszy szlachetnym brzmieniem swoich dzwonów. więcej

Ogłoszenia

20 stycznia 2019

- II  Niedziela  Zwykła

 1. Porządek kolędy w tym tygodniu:
  21 stycznia (poniedziałek) od 16 Ogrodowa
  22 stycznia (wtorek) od 15 Konopnickiej, Prusa, Reja, Tuwima
  23 stycznia (środa) od 9
  Willowa, Słoneczna, Spokojna
  24 stycznia (czwartek) od 9
  Mienia Pełczańska
  25 stycznia (piątek) od 9
  Mienia Cegłowska
  26 stycznia (sobota) od 9
  Mickiewicza
 2. Praktycznie do Wielkiego Postu Msze św. w dni powszednie będą odprawiane tylko rano, z wyjątkiem wcześniej ogłaszanych.